دعوت جامعه روحانیت از تمام احزاب اصولگرا برای حضور در اولین نشست هم‌گرایی/«اجتماع بزرگ اصولگرایان» به زودی برگزار می‌شود