هدف قرار دادن مواضع تروریست‌ها در روستاهای ادلب سوریه