شمار تلفات توفان متیو در هائیتی به 1000 نفر رسید / دفن قربانیان در گورهای دسته‌جمعی