انفجار تروریستی در منطقه العظیم استان دیاله عراق شش کشته برجا گذاشت