حیدر العبادی: نبرد موصل بر اساس برنامه آغاز می شود