«جاستا» اقدامی برنامه‌ریزی شده برای غارت دارایی‌های عربستان توسط آمریکا است