ضربه سنگین مقاومت به تروریست‌های جنوب "حلب"/ اسارت 8 تروریست و هلاکت ده‌ها نفر