روحانی، بانکوک آخرین ایستگاه سفر منطقه ای خود را به مقصد تهران ترک کرد