حمایت از طالبان دلیل تنش‌‌های کرزی و رهبران «شورای حراست و ثبات افغانستان»