شرکتهای ایرانی برای اجرای طرحهای توسعه‌ای سریلانکا آماده اند