تمهیدات البرز برای برگزاری بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز