عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک برنده جایزه گروه Emerald شد