کانادا خواستار تحقیق درباره فاجعه صنعا شد/ همه طرف‌ها از خشونت بپرهیزند