نهاد فلسطینی: 152 کودک و نوجوان در زندان عوفر رژیم صهیونیستی اسیر هستند