وزیر اطلاعات: نباید نهضت حسینی به خرافات و برانگیختگی احساسی آلوده شود