تماس تلفنی وزیر خارجه ترکیه با همتای انگلیسی‌اش درباره سوریه و عراق