حزب ائتلاف مردمی مصر خواستار عقب نشینی مصر از ائتلاف عربستان شد