روحانی: شرکت های ایرانی برای مشارکت و اجرای طرح های توسعه ای سریلانکا آماده اند