یک کشته در پی برخورد غیرعمدی یک خودرو به شماری از عزاداران در بصره