از ثبت رکورد بزرگترین کدو حلوایی جهان تا قابلیت حیرت‌آور دست مصنوعی