با طالبان مستقل صلح می‌کنیم؛ دولت کابل هیچ بهانه‌ای برای تداوم جنگ باقی نمی‌گذارد