اعضای مجمع نمایندگان استان کرمانشاه درگذشت والده عبدالرضا مصری را تسلیت گفتند