برگزاری نشست با مسئولان برای تکمیل گزارش برجام در مجلس/ ارسال گزارش به صحن علنی تا پایان مهرماه