ترامپ می خواهد توافق هسته ای را به سود ایران جلوه دهد