امضای تفاهم‌نامه کنترل و مدیریت آب کشاورزی با چهارمحال بختیاری