همکاری ایران با آلمان، هلند و ایتالیا برای ساخت کالای صنعت نفت/ شرکت بین‌المللی تاسیس می‌کنیم