مداخله غیرقانونی قدرت‌ها به تداوم خشونت دامن زده است/ تهران سدی استوار در برابر تروریسم است