قتل عام یمنی ها از سوی سعودی ها، سرخط روزنامه های روسیه/ 19 مهر ماه