وزیر اطلاعات: نباید نهضت حسینی به خرافات آلوده شود