ایران بازیگر فعال‌ در شبکه حمل و نقل آسیا - اروپا خواهد بود/تهران سدی استوار در برابر تروریسم است + فیلم