آیا سازمان ملل شرق حلب را منطقه عملیاتی ارتش سوریه اعلام خواهد کرد؟