دفتر ریاست جمهوری افغانستان: مسئولان بی‌کفایتی خود را توجیه نکنند