اوباما: اظهارات ترامپ نگران کننده است/او شخصیت ندارد