سرمایه گذاری 20 میلیون دلاری MTN در اسنپ؛ شهرهای بیشتری تحت پوشش خدمات قرار می گیرند