امیرعبداللهیان: تهران آماده انتقال فوری مجروحان یمنی به ایران است