دومین مناظره هیلاری - دونالد زیر سایه اتهامات اخلاقی/ ترامپ 4 زن جدید را وارد صحنه کرد: بیل کلینتون به این ها تعرض کرده است!