حماس مسئولیت عملیات شهادت‌طلبانه را در قدس اشغالی بر عهده گرفت