سرپرست تیم ملی ووشو بانوان: تعدادی از ووشوکاران شرایط بد مالی دارند