مجلس فوت پدر وزیر کشور یمن، قبل و بعد از حمله ائتلاف عربی-غربی