آمانو شکننده بودن برجام را متاثر از بدعهدی آمریکا عنوان کرده‌است/ واشنگتن متهم ردیف اول مشکلات اجرایی برجام است