قیمت جهانی طلا همزمان با برگزاری دومین مناظره انتخاباتی آمریکا افزایش یافت