امشب؛ سخنرانی رفیعی و مداحی طاهری در حسینیه امام خمینی