برداشت بیش از 5000 مترمکعب از جنگل‌های لرستان در تاسوعا و عاشورا‌