تامین 17.2 میلیون یورو اعتبار ارزی برای ساخت کارخانه سیمان سفید ازنا