اتفاقات سوریه و مصر عقده‌گشایی صهیونیست‌ها از جنگ اعراب و اسرائیل است