نظامیان صهیونیست دخترعامل عملیات دیروز قدس اشغالی را بازداشت کردند