اوباما: ترامپ با تحقیر دیگران تکبر خود را نشان می‌دهد