اولاند و پوتین در اوج اختلاف ها اوضاع سوریه را بررسی می کنند