اعمال کاهش تخفیفات فروش سیمان به مبلغ 70 میلیارد تومان/ استمهال بدهی های بانکی، خواسته شرکت های سیمانی