بیش از 12 میلیون توسعه دهنده اپلیکیشن موبایل در جهان مشغول به کار هستند